Klacht fiscale adviseurs over uitgeversfusie

ROTTERDAM, 28 OKT. De Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs (NFB) protesteert tegen de eerder deze maand aangekondigde fusie van Wolters Kluwer en Reed Elsevier. De belastingadviseurs vrezen dat de uitgeversgiganten na de fusie de prijzen op de markt voor de fiscale vakliteratuur gaan dicteren.

De NFB diende hierover gisteren een schriftelijke klacht in bij EU-commissaris Van Miert (Mededinging) en minister van Economische Zaken Wijers.

Nu al neemt Wolters Kluwer een dominante positie in op de markt voor belastingliteratuur. Toch was er sprake van prijsconcurrentie, omdat Reed Elsevier de afgelopen tijd probeerde ook een marktaandeel te veroveren. Nu beide uitgeverijen samengaan, vreest de NFB dat de prijsconcurrentie zal wegvallen.

Uit een onderzoek dat de federatie, waarbij 2000 belastingadviseurs en 900 kantoren zijn aangesloten, liet uitvoeren bleek dat haar leden jaarlijks gemiddeld dertigduizend gulden betalen voor fiscale vakliteratuur. Hiervan wordt ongeveer negentig procent besteed aan uitgaven van Wolters Kluwer. Dit levert de uitgever alleen al van NFB-leden vijftig miljoen gulden per jaar op. Het wegvallen van concurrent Reed Elsevier kan het bedrag nog aardig doen oplopen.

NFB-directeur B. Sonia verwacht dat Van Miert zeer kritisch naar de fusie zal kijken. “De commissaris heeft zich in het verleden zeer alert betoond.” Eerder tekenden de Nederlandse universiteitsbibliotheken bezwaar aan tegen de machtsconcentratie in de uitgeverswereld. Ook zij vrezen voor stijgende prijzen van vakliteratuur.

Het samenwerkingsverband tussen de universiteitsbibliotheken (UKB) overweegt de auteurs van wetenschappelijke artikelen te bewegen om hun pennenvruchten niet meer in de tijdschriften van de uitgeversgiganten te plaatsen, maar ze te verspreiden via internet. In ieder geval zou het auteursrecht niet bij de uitgevers, maar bij de universiteiten moeten liggen, waar de wetenschappers werkzaam zijn.

Tenslotte maakte de Vereniging van Effectenbezitters bezwaar tegen de fusie. De VEB richt zich tegen de beperking van de zeggenschapsrechten van de aandeelhouders. De uitgevers willen na de fusie hun juridische structuur handhaven, waarbij vrijwel alle macht is geconcentreerd bij de toezichthoudende commissarissen, die de directie benoemen. De VEB pleit voor een aanpassing van de structuur, waardoor de aandeelhouders een grotere mate van zeggenschap krijgen.