Kabinet stort miljarden in AOW-fonds

DEN HAAG, 28 OKT. Het kabinet verhoogt de komende jaren de stortingen in het AOW-fonds tot enkele miljarden per jaar. Deze spaarpot voor de vergrijzing moet ertoe bijdragen dat de AOW ook in de toekomst betaalbaar blijft. Dit blijkt uit het wetsvoorstel Spaarfonds AOW, dat de ministers Melkert (Sociale Zaken) en Zalm (Financiën) gisteren naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.

Eerder was al besloten om dit jaar 750 miljoen gulden in het fonds te storten en volgend jaar 1,5 miljard gulden. Daarnaast wil het kabinet nu de stortingen met ingang van 1999 jaarlijks met 250 miljoen gulden verhogen tot 4,5 miljard gulden in 2010. Deze extra stortingen worden betaald uit wat Sociale Zaken aanduidt als 'meevallers', de extra inkomsten van het Rijk door de economische groei de komende jaren. De belastingmeevallers van 1997 worden al gestort in het AOW-fonds. De AOW garandeert iedere Nederlandse burger een uitkering vanaf het moment dat de leeftijd van 65 jaar is bereikt.