Economische criteria voor aansluiting bij EMU

De vijf economische criteria waaraan voldaan moet worden voordat Groot-Brittannië zich wil aansluiten bij de monetaire unie:

de economische ontwikkeling van Groot-Brittannië moet in de pas lopen met de economische cycli van de Europese partners;

de flebiliteit van de arbeidsmarkt moet voldoende groot zijn om economische schokken te kunnen incasseren;

het effect op de buitenlandse investeringen in Groot-Brittannië moet gunstig zijn;

de City, Londens financiële centrum, moet er wel bij varen;

de werkgelegenheid moet ermee worden gediend.