Borst wil besluit over voorrang in ziekenhuis

DEN HAAG, 28 OKT. Het nieuwe regeerakkoord moet aangeven of zieke werknemers die op een wachtlijst staan, met voorrang mogen worden behandeld. De discussie daarover loopt nu al zo lang dat er een beslissing moet worden genomen.

Minister Borst (Volksgezondheid) zei dit tijdens het nationaal debat gezondheidszorg dat gisteren in Den Haag werd gehouden. Volgens haar moeten de opstellers van het regeerakoord een 'duivels dilemma' oplossen. Onlangs werd bekend dat werkgevers een miljard gulden aan kosten van ziekteverzuim zouden kunnen besparen als ze 175 miljoen gulden extra in de gezondheidszorg steken om de wachttijden voor hun werknemers te verkorten. “Dit botst echter met het politiek breed gedragen uitgangspunt: géén tweedeling tussen werkenden en niet-werkenden, tenzij met het extra geld ook voor de niet-werkende de wachttijden worden teruggebracht. Maar op dát moment hebben de werkgevers geen belang meer bij een extra financiële injectie in de gezondheidszorg.”

De minister vindt dat er ook in de komende kabinetsperiode geen grootscheepse herziening van het verzekeringsstelsel moet komen. Coalitiepartners PvdA en VVD dringen daar in hun verkiezingsprogramma's wel op aan, zij het dat zij de oplossing in een tegengestelde richting zoeken; de PvdA wil een ziekenfonds voor iedereen, de liberalen daarentegen willen dat iedereen zich particulier verzekert. Borst noemde het “beter om te houden wat we hebben”. Zij vindt het daarbij wel noodzakelijk om in het huidige stelsel het ziekenfonds “rechtvaardiger” te maken.

Borst wil dat voortaan haar ministerie en de verschillende belangengroepen samen cijfermateriaal over de gezondheidszorg gaan verzamelen en opstellen. Nu gebeurt dat nog afzonderlijk.