Advocaat na kort geding: Sociale dienst moet schulden gaan saneren

AMSTERDAM, 28 OKT. De Amsterdamse sociale dienst is in veel gevallen verplicht schulden van haar cliënten te saneren. Dat is volgens advocaat M. van Hoof het gevolg van een rechterlijke uitspraak in een kort geding dat een bijstandsmoeder die bedreigd werd met huisuitzetting, had aangespannen.

De sociale dienst weigerde de vrouw bijzondere bijstand te verlenen. Als gevolg van een grote huurschuld zou zij met haar drie kinderen op straat komen te staan. Volgens de rechter is de weigering van de sociale dienst echter in strijd met de eigen werkvoorschriften. Tijdens de rechtszaak voerde de sociale dienst aan dat huisuitzetting geen dringende reden is om de schuld te saneren. De rechter was het hiermee niet eens en bepaalde dat de sociale dienst de vrouw een renteloze lening moet geven van 7.500 gulden.

De advocaat van de bijstandsmoeder, M. van Hoof, noemt de uitspraak verrassend, omdat de rechter - tegen jurisprudentie in - huisuitzetting als een dringende reden ziet. Er is dan volgens de rechter sprake van een “dreigende schuld”.

Volgens Van Hoof kunnen andere cliënten zich nu op deze uitspraak beroepen. Hij verwacht dat, in lijn met de uitspraak, ook gedwongen boedelverkoop en afsluiting van gas en licht als dringende redenen worden opgevat. Alleen als sprake is van opzettelijk of voor een tweede keer gemaakte schulden, zal de rechter schuldsanering niet verplicht stellen.

Volgens de sociale dienst in Amsterdam is allerminst duidelijk dat deze uitspraak zulke verstrekkende gevolgen heeft als de advocaat beweert. “Wij kunnen ons niet voorstellen dat deze individuele uitspraak andere gevallen beïnvloedt”, zegt de woordvoerder van de sociale dienst. Volgens haar is helemaal niet duidelijk dat de uitspraak ook betrekking heeft op gedwongen boedelverkoop en afsluiting van gas en licht.

Mocht bij volgende rechtszaken blijken dat de sociale dienst wel verplicht wordt bedreigende schulden te saneren, dan heeft dat verstrekkende financiële gevolgen. Het budget van dertig miljoen voor bijzondere bijstand zal dan volgens de sociale dienst ver worden overschreden. Ook de tien miljoen per jaar die de Amsterdamse gemeenteraad vorige week extra voor de armoedebestrijding ter beschikking stelde, is dan niet genoeg. “Maar we denken dat het niet zo'n vaart zal lopen”.

Voor de sociale dienst is de uitspraak aanleiding om te onderzoeken of de eigen werkvoorschriften moeten worden aangepast. Het vonnis heeft geen landelijke gevolgen, omdat alle sociale diensten eigen werkvoorschriften hebben geformuleerd.

Vorige week heeft de Amsterdamse gemeenteraad besloten voor de minima de komende vijf jaar vijftig miljoen gulden extra vrij te maken. Het geld is onder meer bedoeld voor schuldsanering. Het geld kwam vrij, nadat de VVD had geopperd op grote schaal schulden te saneren.