Verkoop aan minderjarigen; D66 niet tegen verkoop tabak en alcohol

DEN HAAG, 27 OKT. D66 ziet, anders dan minister en D66-lijsttrekker Borst (Volksgezondheid) het parlement heeft voorgesteld, niets in een verbod op de verkoop van tabak en alcohol aan minderjarigen.

Zo'n verbod is niet goed te handhaven en maakt het gebruik van tabak en alcohol alleen maar aantrekkelijker voor veel jongeren. Dat legde de partij zaterdag vast in een motie tijdens haar congres in Emmen. De motie werd met grote meerderheid aangenomen.

Ook de D66-fractie in de Tweede Kamer ziet niets in zo'n verbod, zo verklaarde vice-fractie voorzitter Van Boxtel tijdens het congres.

Minister Borst kondigde vorig jaar in de nota over het tabaksontmoedigingsbeleid aan, de verkoop van tabak aan minderjarigen te gaan verbieden. Zij wilde in de Tabakswet, net zoals al voor alcohol het geval is, een minimum-leeftijdsgrens van 18 jaar opnemen. In de Tweede Kamer verklaarde Borst dat het kabinet deze maatregel “heel belangrijk vindt”. De fractie van D66 steunde dat beleid overigens toen nog, en stemde tegen een motie van het CDA waarin het kabinet werd gevraagd van dit verkoopverbod af te zien.

In een reactie op het standpunt van haar partij verklaarde Borst zaterdag dat zij dit niet onlogisch vindt. “In het verkiezingsprogramma pleiten wij voor verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd naar 16 jaar. Wij beschouwen jongeren van 16 jaar dan eigenlijk als volwassen. Dit betekent dat wij hen vanaf die leeftijd ook de verantwoordelijkheid moeten geven voor verstandig omgaan met alcohol en tabak”, aldus Borst.

“Het kabinet heeft zaterdag in de uitspraak van mijn partij geen aanleiding gezien om in spoedberaad bijeen te komen. Voorlopig blijf ik bij het standpunt van het kabinet”, zo liet de minister vanmorgen via haar woordvoerder weten. Zij gaat eerst met de bij het onderwerp betrokken collega's overleggen. Dit zijn haar partijgenoten Wijers (Economische Zaken) en Sorgdrager (Justitie). “Voorlopig is er nog geen aanleiding om met de nota naar het kabinet terug te gaan”, zo zei haar woordvoerder.

In haar eerste toespraak tot D66 als toekomstig lijsttrekker van de partij - in februari wordt zij formeel gekozen - verwierp Borst het plan van de VVD om de WW-uitkering te beperken van vijf tot drie jaar. “De langdurig werkloze en de oudere werknemer moeten een reële kans op een baan krijgen, niet een reële kans op de bijstand”, aldus Borst. D66 zal tijdens de onderhandelingen over een nieuw regeerakkoord dan ook niet aan dit plan meewerken.

Minister Borst sprak zich ook uit voor een economische groei van drie procent.

Minister Sorgdrager (Justitie) wil ook deel uitmaken van het volgende kabinet. Ondanks tegenslagen in haar huidige functie wil ze voor D66 het liefst weer Justitie voor haar rekening nemen, zo zei ze in de Volkskrant van zaterdag. Mocht er voor haar geen plaats zijn in het nieuwe kabinet, dan is ze beschikbaar voor een plaats in de Eerste Kamer.