Milieudefensie bezet ministerie

DEN HAAG, 27 OKT. Actievoerders van Milieudefensie hebben vanochtend het directoraat-generaal voor de rijksluchtvaartdienst van het ministerie van Verkeer en Waterstaat in Den Haag bezet.

Met de actie willen zij protesteren tegen uitbreiding van de luchtvaart. Aanstaande vrijdag spreekt de ministerraad over de vraag of en zo ja, waar de luchtvaart moet groeien. Volgens Milieudefensie moet hiermee worden gewacht tot er meer rapporten zijn over, onder meer, geluidshinder en stankoverlast.

Ongeveer veertig actievoerders en een aantal omwonenden van Luchthaven Schiphol bestormden rond tien uur vanochtend het gebouw en installeerden zich met rookmachines en gillende sirenes in de gangen. Woordvoerder W. Duyvendak van Milieudefensie verklaarde dat dit bedoeld is “om politiek Den Haag een dag de overlast, de stank en de herrie aan den lijve te laten ondervinden”.

Twaalf actievoerders lieten zich vervolgens aan de kisten met rook en herrie vastketenen. Minister Jorritsma bood al na een klein uur aan met de actievoerders te willen praten, op voorwaarde dat ze daarna het pand zouden verlaten. Daar kon volgens Duyvendak geen sprake van zijn. “ We blijven hier tot vijf uur vanmiddag zitten”, liet hij weten aan de directeur-generaal voor de Rijksluchtvaartdienst, J. Weck.

Volgens L. Visser van Milieudefensie is sprake van “beroerde democratie” als het gaat om de zogenoemde nut- en noodzaakdiscussie over de toekomst van de luchtvaart. Hoewel ook Milieudefensie een vertegenwoordiger had in een discussiewerkgroep van tachtig afgevaardigden, vindt de organisatie de resultaten van dat overleg niet bevredigend. Visser: “Er is een enorme stapel rapporten naar buiten gekomen in oktober, maar ook een heleboel nog niet. Nu liggen er voornamelijk cijfers waaruit de economische groei naar voren komt. De afspraak was dat we ook op de milieurapporten zouden wachten”.

De rapporten waar Milieudefensie op doelt gaan onder meer over de invloed van luchtvaart op het milieu, over de uitstoot van vervuilende stoffen, de risico's van luchtvaart en stankoverlast.