LE NOUVEL OBSERVATEUR

Het is tot op de dag van vandaag in regeringsdocumenten systematisch verzwegen, maar Le nouvel Observateur onthult een grote leugen die een nieuwe dimensie toevoegt aan de toch al complexe Frans-Algerijnse betrekkingen: in weerwil van alle officiële verklaringen heeft Frankrijk op een geheime basis in de Algerijnse Sahara tot eind jaren zeventig chemische wapens getest.

De locatie bestond al sinds midden jaren dertig, maar het opmerkelijke is natuurlijk dat zij nog lang bij Frankrijk in gebruik bleef, nadat Algerije in 1962 zijn onafhankelijkheid had bedongen. Het blad meldt dat de Franse president De Gaulle er destijds bijzonder veel aan gelegen was de militaire basis te behouden. En de Algerijnse president Boumediene wilde hem, ondanks alles, op dit punt geen 'nee' verkopen. Nadien is het geheime akkoord - dat Frankrijk ten tijde van de Koude Oorlog in staat moest stellen de Amerikanen en de Russen in de chemische wapenwedloop bij te blijven - nog twee maal verlengd.