Gemenebest omhelst vrijhandel

LONDEN, 27 OKT. Het Gemenebest, de organisatie van overwegend Britse ex-koloniën, heeft in een economische beginselverklaring de principes van internationale vrijhandel en marktliberalisering omarmd. Dat gebeurde op de tweejaarlijkse bijeenkomst, afgelopen weekeinde, in de Schotse hoofdstad Edinburgh.

Ontwikkelingslanden voorkwamen dat in het economisch manifest ook een oproep werd opgenomen tot nieuwe mondiale handelsbesprekingen, zoals rijkere leden als Groot-Brittannië, Australië en Singapore bepleitten. De Indiase premier Gujral zei dat zijn land nog zucht onder de gevolgen van de Uruguay handelsronde van vier jaar geleden en geen behoefte heeft aan nieuwe liberaliseringsinitiatieven. Daarom volstond het Gemenebest met de flexibele verklaring “dat de ontwikkeling naar vrijere handel door multilaterale onderhandelingen moet worden voortgezet”.

De economische beginselverklaring dient om het Gemenebest meer richting en structuur te geven. Volgens een aantal lidstaten kan het Gemenebest een veel actievere rol bij internationale samenwerking spelen.

Ministers van Buitenlandse Zaken hebben op de Gemenebestconferentie besloten niet over te gaan tot sancties tegen Nigeria. Het militaire regime in de West-Afrikaanse staat krijgt nog een jaar de tijd om de macht over te dragen aan een burgerregering.

Twee jaar geleden had het Gemenebest Nigeria geschorst wegens politieke terreur. Bij die gelegenheid dreigde de organisatie het land als lid te royeren als de democratie niet binnen twee jaar was hersteld.