FOREIGN AFFAIRS

In een geopolitieke beschouwing over het Euro-aziatische continent in het Amerikaanse tijdschrift Foreign Affairs bepleit de voormalige Amerikaanse veiligheidsadviseur Zgibniew Brzezinski uitbreiding van de NAVO en de Europese Unie in oostelijke richting. Daarmee wordt, als de verhouding met West-Europa gekoesterd wordt, ook de Amerikaanse invloedssfeer uitgebreid.

Tegelijkertijd moeten de VS werken aan een veiligsdialoog met Japan en China om op de lange duur te komen tot verdragen die het hele Euro-aziatische continent omspannen.

Brzezinski verwacht dat China zich ontwikkelt tot een belangrijke regionale macht, maar voorziet geen imperiale mogelijkheden voor Peking. Daarvoor is de economische achterstand nog te groot. De Russen krijgen het advies alle energie te steken in de modernisering van hun economisch en politiek systeem en vooralsnog hun geopolitieke ambities bescheiden te houden. Foreign Affairs viert met dit nummer, waarin onder meer bijdragen van Samuel Huntington, Josef Joffe, George Kennan, Richard Pipes en Arthur Schlesinger, zijn 75-jarig bestaan.