DIE ZEIT

Het streven naar gelijkheid heeft de laatste jaren veel tegenwind gekregen. De inkomens dreigen verder uit elkaar te lopen, de verschillen in vermogen worden groter, en de leidende ideologieën laten steeds vaker de gelijkheid vallen ten gunste van nationaal inkomen en arbeidsverdeling. Als er nog naar eerlijkheid wordt gestreefd dan is het eerder in de verdeling van kansen, dan van resultaten.

Voor Die Zeit is dit alles aanleiding voor een groot onderzoek waarvan deze week de eerste weerslag wordt gepubliceerd. Als oorzaken voor de toenemende ongelijkheid noemt het blad de globalisering en de technischer wordende samenleving. Arbeid verdwijnt als factor naar de achtergrond en maakt plaats voor vermogen en kennis. Het afremmen en belasten van hoge inkomens wordt zo steeds lastiger.

Op de keerzijde van dit proces wijzen enkele sociale wetenschappers. Als groepen jongeren definitief uit de boot vallen, kan het nog explosief in Duitsland worden, gelooft de directeur van het Max Planck Instituut. Het ontbreken van een perspectief voor Oost-Duitsland zou nu al het geweld en de vreemdelingenhaat in dit landsdeel kunnen verklaren. Volgens de socioloog Ulrich Beck schuilt er een groot gevaar in de toenemende onzekerheid van steeds grotere groepen. Niet alleen de armen, ook de schijnbaar rijken worden nu bedreigd: door het verlies van banen en pensioenen.