Advies: stel huwelijk open voor homo's

DEN HAAG, 27 OKT. Homo's en lesbiënnes moeten kunnen trouwen. Dit stelt een meerderheid van de commissie-Kortmann in een advies aan het kabinet. Het advies wordt morgen aan staatssecretaris Schmitz (Justitie) aangeboden.

Het kabinet besloot vorig jaar een commissie onder leiding van de Nijmeegse hoogleraar burgerlijk recht S.J. Kortmann in te stellen, nadat een meerderheid in de Tweede Kamer zich had uitgesproken voor het openstellen van het burgerlijk huwelijk voor twee personen van hetzelfde geslacht.

Van de acht leden van de commissie-Kortmann zijn drie leden tegenstander van een burgerlijk huwelijk voor homo's en lesbiënnes. De juridische zeggenschap over de kinderen speelt daarbij een rol. De voorstanders willen door middel van het huwelijk het gezamenlijk gezag van homo's en lesbiënnes over de kinderen vaststellen, de tegenstanders willen dit regelen via het zogenoemd geregistreerd partnerschap.

De Wet geregistreerd partnerschap treedt op 1 januari 1998 in werking. Homo's en lesbiënnes kunnen dan officieel gezamenlijk de voogdij voeren over kinderen. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden. Zo moet de biologische vader toestemming geven of moet de moeder al minimaal drie jaar alleen voor het kind zorgen. Een minderheid van de commissie-Kortmann wil dat in de nieuwe wet de positie van de voogd (de niet-biologische partner) wordt opgewaardeerd. Een burgerlijk huwelijk is, zo stellen zij, dan niet nodig.

Het advies van de commissie over adoptie van kinderen door homo-paren is nog onbekend. Voorzitter Kortmann wil dat pas morgen, bij de presentatie van het advies aan staatssecretaris Schmitz, bekendmaken. Ook heeft de commissie zich gebogen over bezwaren, die in het buitenland tegen het homohuwelijk bestaan. In het buitenland is een homohuwelijk uitzonderlijk.

De Tweede Kamer stemde vorig jaar in meerderheid voor een burgerlijk huwelijk voor homo's en lesbiënnes. Het kabinet liet daarop weten haken en ogen te zien aan zo'n huwelijk; dat vindt geregistreerd partnerschap afdoende. In de Tweede Kamer toonden de fracties van de PvdA (op de Kamerleden Apostolou en Lilipaly na), D66 en ongeveer de helft van de VVD zich voorstander van een burgerlijk huwelijk. Het CDA en de kleine christelijke fracties stemden tegen. Een eventueel wetsvoorstel dat het burgerlijk huwelijk openstelt voor homo's en lesbiënnes kan sneuvelen in de Eerste Kamer. Daar hebben VVD en CDA namelijk de meerderheid.

Begin september bepaalde de Hoge Raad dat samenwonende vrouwen met een kind, zogenoemde duomoeders, niet beiden recht hebben op volledig ouderschap. De huidige Nederlandse wetgeving staat dat niet toe, aldus de Hoge Raad. PvdA en VVD hebben al aangekondigd de juridische status van duomoeders te willen aanpassen.