'Werkweek van 35 uur is vergif voor banen'

BRUSSEL, 25 OKT. De plannen die Frankrijk en Italië hebben om de werkweek te bekorten zijn “vergif” voor werkgelegenheid en groei. De ervaring heeft geleerd dat korter werken bijdraagt aan de werkloosheid. “Het is het tegendeel van wat we moeten doen”.

Dit heeft Martin Bangemann, Europees commissaris voor Industrie, gisteren gezegd. Bangemann zei dat er een zekere mate van hypocrisie zit in de verklaringen van regeringen en vakbonden die de werkloosheid willen bestrijden en in de maatregelen die ze willen nemen. Hij vindt het onbegrijpelijk dat iemand bestrijding van de werkloosheid tot topprioriteit verheft en tegelijk maatregelen invoert die daar precies tegenin gaan.

De komende maand komen de Europese leiders in Luxemburg bij elkaar om te praten over werkloosheidsbestrijding. Op de agenda staat de duur van de werkweek, maar wijziging van de EU-regels die onder meer een werkweek van maximaal 48 uur inhouden, staan niet op stapel.

Belgische vakbondsbestuurders en academici hebben een oproep gedaan aan politici zich in te zetten voor de invoering van een 35-urige werkweek. Volgens een van de ondertekenaars van de oproep, Karel Gacoms, die eerder dit jaar vakbondsacties bij de te sluiten Renaultfabriek in Vilvoorde leidde, is een verlaging van werkgeverslasten onvoldoende om de werkloosheid te bestrijden. “De politieke autoriteiten moeten hun verantwoordelijkheid nemen,” zei hij tijdens een persconferentie.

De Leuvense hoogleraar Jan Bundervoet zei dat de regering “niet de werkelijke bereidheid toont het werkloosheidsprobleem op te lossen.” (Reuter, AFP)