Veel meer klachten over lawaai Schiphol

SCHIPHOL, 25 OKT. Het aantal klachten over geluidshinder door Schiphol is dit jaar spectaculair gestegen. Tot nu toe zijn al 194.000 klachten ingediend, de helft meer dan in het hele vorige jaar, toen 132.000 klachten werden ingediend.

Dat blijkt uit nog niet openbare cijfers van de Commissie Geluidshinder Schiphol. De commissie verwacht dat het totaal aantal klachten dit jaar het dubbele wordt van het vorige jaar.

De toename is mede het gevolg van het groeiende luchtverkeer en van de nieuwe aan- en uitvliegroutes, die een groter deel van Nederland bestrijken. De nieuwe routes moeten gebied met de ernstigste geluidshinder ontlasten, maar leiden tot meer klachten elders. In 1996 werd uit 220 gemeenten geklaagd. In de eerste negen maanden van dit jaar zijn het er al 230. “De hinder verspreidt zich als een olievlek”, aldus secretaris J. van der Pluim van de commissie.

Volgende week staat de toekomst van de luchtvaart voor het eerst op de agenda van de ministerraad, die moet besluiten of Nederland ruimte wil bieden aan verdere groei daarvan, en zo ja hoe, waar en onder welke milieuvoorwaarden. Schiphol stelt dat groei hand in hand kan gaan met vermindering van de geluidshinder door het gebruik van stillere vliegtuigen en door routes over dunbevolkt gebied te leggen.

Schiphol weigerde gisteren commentaar te geven op de jongste klachtenaantallen. Eerder op de dag maakte de interim-vluchtcoördinator voor Schiphol, H. Wijkhuizen, bekend in 1998 15.000 door luchtvaartmaatschappijen aangevraagde vluchten te moeten afwijzen om wettelijke geluidsnormen niet te overschrijden. Een woordvoerder van de luchthaven maakte bekend dat het aantal vluchten sterk toeneemt, maar dat het aandeel van de lawaaiigste vliegtuigen is afgenomen tot circa drie procent.

Volgens de Vereniging Milieudefensie bevestigen de cijfers dat de geluidsnormen die Schiphol en de overheid nu hanteren “inadequaat” zijn.

Pagina 3: 'Grenzen aan groei bereikt'

“In een kleine zone met de zwaarste hinder rond Schiphol daalt de geluidsbelasting iets, maar het leidt tot meer hinder verder weg”, aldus W. Duijvendak van Milieudefensie. “Het kabinet droomt nu weg bij nieuwe banenstelsels, maar met een vijfde baan wordt de hinder elders alleen maar erger. De grenzen aan de groei zijn bereikt.”

Het Kamerlid N. van 't Riet (D66) noemt de jongste klachtencijfers “onverwacht” en “zorgelijk”. Haar partij is, met de PvdA, vóór groei van Schiphol maar zonder dat het tot meer geluidsoverlast leidt. “Het blijft een dilemma. Wij kiezen voor Schiphol als mainport, maar wij moeten de consequenties voor het totale gebied meewegen - dit rijst de pan uit”, aldus Van 't Riet.

Het aantal klachten stijgt al geruime tijd. De commissie onderscheidt zogeheten individuele en frequente klachten. De eerste categorie betreft bellers die per keer klagen over maximaal vijf vluchten. De tweede categorie omvat klachten over een groter aantal vluchten. Dit jaar waren er bijna 130.000 individuele klagers en ruim 64.000 frequente klagers.