Van Traa

In de necrologieën van Maarten van Traa is uitsluitend sprake van een 'linkse' of socialistische en sociaal-democratisch instelling. Bij de verkiezingen voor de Nederlandse Studentenraad midden jaren zestig werd de lijst van het NSA (Nederlands Studenten Akkoord) echter aangevoerd door Maarten van Traa.

Het NSA kwam voor het overgrote deel voort uit de gelederen van de traditionele studentencorpora en werd om die reden door de tegenstanders als 'rechts' geafficheerd (iets later zou de zich zeer nadrukkelijk 'links' noemende Studenten Vakbeweging overigens aangevoerd worden door Eduard Bomhoff, die, nadat hij naam gemaakt had als 'monetaristisch' econoom, een 'rechts' etiket opgeplakt zou krijgen).

De naam van Van Traa is verder onverbrekelijk verbonden genoemd met de IRT-enquête. Er is echter nòg een parlementair onderzoek dat niet los gezien kan worden van hem. Midden jaren zeventig verscheen in het Franse dagblad Le Monde een omkaderd artikel van de Nederlandse correspondent over de in “les couloirs du Binnenhof” circulerende geruchten over commissies of steekpenningen van de Franse vliegtuigfabriek Dassault. Was ondertekend: M. van Traa. De volgende ochtend bracht het communistische dagblad De Waarheid dit feit als eerste onder ogen van de Nederlandse lezers, waarna de 'burgerlijke' pers volgde. Uiteindelijk kwam er een parlementair onderzoek dat niet zo heel veel harde feiten boven tafel bracht, in elk geval veel minder dan later de IRT-enquête zou doen.