Unidroit-verdrag

In NRC Handelsblad van 9 oktober ('Peru wil babylijkje, hoofden terug') wordt melding gemaakt van de ratificatie van het Unidroit-verdrag. De minister van Justitie heeft echter op 25 juni met betrekking tot het Unidroit-verdrag een brief aan de vaste Kamercommissie geschreven waarin zij meedeelt dat geen afronding (c.q. ratificatie) zal plaatsvinden voordat het toelichtend rapport van het 'Unidroit Institute' in Rome voorhanden is.

Daarnaast wenst zij niet eenzijdig binnen de Europese Unie tot ratificatie over te gaan. Daarvoor dient allereerst een draagvlak aanwezig te zijn bij de overige EU-lidstaten. Om andere lidstaten tot ratificatie van het Unidroit-verdrag te bewegen zal niet eenvoudig zijn omdat dit verdrag zich slecht verhoudt met de reeds bestaande Europese wetgeving.