Tekort van miljard voor plannen VVD

DEN HAAG, 25 OKT. De VVD komt in haar verkiezingsprogramma een miljard hoger uit dan het Centraal Planbureau (CPB) bij de berekening van de rijksinkomsten in de volgende kabinetsperiode, maar kan het verschil niet verklaren. De PvdA geeft ongeveer een half miljard meer uit dan de partij aan inkomsten raamt.

Dit komt naar voren uit een detailvergelijking van de ontwerpverkiezingsprogramma's van de drie grote partijen, PvdA, CDA en VVD. De financiële onderbouwing van deze programma's voor de Tweede-Kamerverkiezingen van mei volgend jaar blijkt vrijblijvend, onduidelijk en slordig. D66 heeft nog niet aangegeven waarvan de voornemens moeten worden betaald. Een conservatieve schatting leert dat D66 forser dan CDA en PvdA zal moeten bezuinigen om al zijn verkiezingsbeloften te kunnen financieren.

Deze week brak onenigheid uit tussen VVD en PvdA over de financiële onderbouwing van de electorale wensen van de twee partijen. Minister Melkert (PvdA) noemde het programma van de VVD “asociaal” en geschreven voor mensen met een inkomen van meer dan tweemaal modaal. Minister Zalm (VVD) verweet de PvdA een “onduidelijke” financiële onderbouwing van de sociaal-democratische verkiezingsbeloften.

Dit is een pot-verwijt-de-keteldiscussie, zo blijkt bij het narekenen van de financiële paragrafen. Hoewel het CDA nog het meest concreet is, specificeert geen van de drie partijen haar bezuinigingsplannen. Alle drie hebben een voorliefde voor het incalculeren van 'efficiency-maatregelen' om miljarden aan uitgaven te verantwoorden. Geliefd is ook het geef-en-neemprincipe. Extra uitgaven voor bijvoorbeeld de gezondheidszorg gaan bij CDA en VVD gepaard met bezuinigingen op de gezondheidszorg. De PvdA belooft lastenverlichting, maar calculeert ook extra belastinginkomsten in.