Spaarzaam volk

Als een Nederlander een ton wint zal 45 procent van het geld worden gespaard, 27 procent wordt belegd en 28 procent wordt direct uitgegeven. Dat blijkt uit een representatieve steekproef van het NIPO en het Bureau Dullemond & Oosterbaan.

Van alle huishoudens heeft 84 procent een of andere spaarvorm, 28 procent belegt in aandelen. De huishoudens, die te kennen gaven te willen beleggen zouden 40 procent in aandelen beleggen en 16 procent in obligaties. De rest wordt verspreid over vastgoed (25 procent) en deposito's (16 procent). Jongeren hebben vooral belangstelling voor verzekerd sparen (periodieke vaste stortingen).