Rechter: fondsen zegden contract huisarts terecht op

DEN HAAG, 25 OKT. De Haagse ziekenfondsen Nuts en Azivo hoeven de Haagse huisarts K.H. Doerga niet aan het werk te houden. Ze hebben terecht het medewerkerscontract met hem opgezegd, ook al kan Doerga daardoor niet meer als huisarts in zijn levensonderhoud voorzien.

Dit heeft president A.H. van Delden van de Haagse rechtbank bepaald in het kort geding dat de arts tegen de ziekenfondsen had aangespannen. Het is heel uitzonderlijk dat een ziekenfonds het contract met een huisarts opzegt, zo verklaren woordvoerders van zorgverzekeraars en van de Landelijke Huisartsenvereniging. Sinds de opheffing van de contracteerplicht, in 1992, is het, voor zover valt te achterhalen, pas de tweede keer dat een verzekeraar dit doet om een andere reden dan dat de huisarts 65 jaar is geworden.

Vorig jaar trok de beëindiging van het contract met huisarts Schat uit Sint Nicolaasga de aandacht. Dit gebeurde toen onder andere omdat Schat niet voldeed aan de eisen die het ziekenfonds daar stelde aan de waarneming tijdens de nacht en in het weekeinde.

Nuts en Azivo zegden in februari Doerga aan, dat hij vanaf 1 april geen vergoeding meer zou krijgen voor de bij hen verzekerde patiënten. Deze patiënten hebben inmiddels van de fondsen een nieuwe huisarts toegewezen gekregen.

Aanleiding voor deze stap was dat Doerga langdurig niet voldeed aan kwaliteitseisen die aan de zorg worden gesteld. Zo zou hij zich enige tijd hebben laten waarnemen door een niet-geregistreerde huisarts. En anders dan de Haagse huisartsenvereniging voorschrijft, zag Doerga geen kans met andere huisartsen samen praktijk uit te oefenen. Een maatschap waaraan Doerga deelnam werd met ruzie ontbonden. De huisarts wil, zoals in het verleden, bij voorkeur met andere allochtone huisartsen samenwerken. Verscheidene sollicitatieprocedures hebben echter geen resultaat opgeleverd.

Zijn aansluiting bij de Stichting Doktersnachtdient, die de waarneming buiten de kantoortijden in de avonduren regelt, werd geschorst toen Doerga naliet bijtijds te betalen. Die schuld, zeshonderd gulden, heeft Doerga volgens zijn advocaat I. Vinke inmiddels voldaan. Via een kort geding tegen de Doktersnachtdienst eist Doerga weer te worden toegelaten. Dit geding dient 6 november voor de Haagse rechtbank.

Bij het opzeggen van de medewerkersovereenkomst heeft ook het functioneren van Doerga als huisarts een rol gespeeld, zo bleek tijdens het geding van Doerga tegen de ziekenfondsen. Volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg zou Doerga “enige bejaarde hindoestaanse patiënten in een bejaardenhuis soms wekenlang zonder medicatie laten zitten, omdat de dokter doodeenvoudig niet te bereiken is”.

Ook is hij, ondanks bezwaren van de Inspectie, doorgegaan met het aan twee patiënten verstrekken van Pethidine, een middel dat onder de Opiumwet valt. Dit heeft er volgens de Inspectie toe geleid dat “in feite de patiënten daardoor aan meer middelen verslaafd raakten dan zij al waren”.

Doerga bestrijdt de opvattingen ven de Inspecteur overigens. Volgens hem is de betreffende adjunct-inspecteur, A. van Nes, ten onrechte alleen op de verklaringen van verplegend personeel afgegaan. Bovendien zou Van Nes de kift op hem hebben, aldus Doerga.

De huisarts kan volgens een woordvoerder van Azivo weer een contract krijgen als hij aan alle voorwaarden voldoet. Maar hij zegt te betwijfelen of dat ooit nog zal gebeuren.