Pleidooi voor toelating Litouwen tot EU

BRUSSEL, 25 OKT. Zestien Europese oud-staatslieden doen een beroep op de Europese Unie om begin volgend jaar onderhandelingen over toetreding te openen met Litouwen. Onder meer de voormalig Spaanse premier Felipe Gonzalez en de Belgische oud-minister van Buitenlandse Zaken Leo Tindemans ondertekenden de oproep die vandaag zou verschijnen in verschillende Europese dagbladen.

De Europese Commissie heeft voorgesteld om van de in totaal twaalf kandidaten voor toetreding alleen Polen, Tsjechië, Hongarije, Cyprus, Slovenië en Estland uit te nodigen voor onderhandelingen. Volgens de pleitbezorgers van Litouwen is ook dit land gereed voor de onderhandelingen. Ze waarschuwen bovendien dat differentiatie tussen de kandidaten kan leiden tot verdeeldheid.

De oproep komt op de dag dat de ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie bijeen zijn in de Luxemburgse badplaats Mondorf-les-Bains, met als belangrijkste agendapunt de uitbreiding van de EU. Terwijl de meeste landen, inclusief Nederland, vinden dat met een beperkt aantal kandidaten onderhandeld moet worden, zijn Zweden, Denemarken en Griekenland voorstander van de zogenoemde regatta-optie: de onderhandelingen worden geopend met elf kandidaten die toetreden op het moment dat ze klaar zijn.