NAVO blij met lagere kosten uitbreiding

BRUSSEL, 25 OKT. Op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel is “aangenaam verrast” gereageerd op de verklaring van de Amerikaanse minister Cohen (Defensie) dat de kosten voor NAVO-uitbreiding lager uitvallen dan het bedrag waar de Verenigde Staten tot nu toe van uit gingen.

NAVO-functionarissen hebben goede hoop dat consensus over de kosten binnenkort kan worden bereikt. De VS en de Europese NAVO-landen zijn al maanden verdeeld over de kosten van de uitbreiding in 1999 met Polen, Tsjechië en Hongarije. Washington schat de lasten op 27 tot 35 miljard dollar, veel hoger dan wat de Europese landen verwachten, en vindt bovendien dat Europa een groot deel moeten betalen. Met name Frankrijk heeft echter steeds laten weten geen 'sou' extra te betalen.

Deze week zei Cohen dat het eerder gepresenteerde bedrag naar beneden kan worden bijgesteld, omdat in de oorspronkelijke raming zou zijn uitgegaan van vier in plaats van drie nieuwe lidstaten. Ook zouden de legers van Polen, Tsjechië en Hongarije beter zijn uitgerust, dan was aangenomen. Een NAVO-functionaris noemt dit “nieuwe realisme” goed nieuws.

Een Europese NAVO-diplomaat waarschuwt echter dat de VS nog geen nieuwe cijfers hebben gepresenteerd. “We zien beweging in de positie van de VS, maar we moeten wel weten over welke bedragen ze praten. Als ze nu uitgaan van 20 miljard dollar in plaats van 27 miljard, dan is dat nog te hoog.” Secretaris-generaal Solana waarschuwde deze week dat de kosten die nodig zijn voor uitbreiding, niet moeten worden verward met de kosten die sommigen nodig vinden om de NAVO in zijn geheel te moderniseren. Hoewel hij de VS niet noemde, was het duidelijk voor wie zijn boodschap bestemd was.

In december zou een gezamenlijke berekening van de kosten moeten worden voorgelegd aan de NAVO-ministers van Buitenlandse Zaken. Experts van de NAVO en van het Pentagon buigen zich nog over de te verwachten kosten.

Overeenstemming werd deze week bereikt over de verdeelsleutel voor de bijdrage van de nieuwe leden aan het gezamenlijk budget dat nu ongeveer 2 miljard dollar per jaar bedraagt. Polen zou 2,48 procent moeten gaan dragen, Hongarije 0,65 procent en Tsjechië 0,9 procent. De drie nieuwe landen moeten nog instemmen met deze sleutel. Naar verwachting zal dit volgende week gebeuren. Ter vergelijking: aan het civiele budget draagt Nederland 2,75 procent bij, de VS 23,35 procent.