Meer verlof voor ouders tweeling

DEN HAAG, 25 OKT. Ouders die een twee- of meerling krijgen, hebben voortaan recht op twee keer zoveel ouderschapsverlof. Dit heeft het kabinet gisteren besloten.

De huidige regels voor ouderschapsverlof maken geen onderscheid tussen ouders die een tweeling krijgen en bij wie één kind geboren wordt. Alle ouders konden daarmee rekenen op een voltijds ouderschapsverlof van drie maanden of een verlof van zes maanden in deeltijd. Voor ouders van meerlingen geldt voortaan een verlofmogelijkheid van zes maanden voltijds of één jaar deeltijd.

Voor alle ouders blijft gelden dat het verlof in delen kan worden opgenomen totdat het kind of de meerling acht jaar is. De regeling gaat onmidellijk in, maar werkt niet met terugwerkende kracht. De termijnen van zes en twaalf maanden gelden voor ouders die voltijds werken. Deeltijd-werknemers krijgen een verlof naar rato van hun werkweek. De extra aanspraak op ouderschapsverlof geldt ook bij adoptie van verschillende kinderen tegelijk.

De Kamer had om de aanpassing van het recht op ouderschapsverlof gevraagd. Ambtenaren krijgen hun salaris voor driekwart doorbetaald tijdens het verlof. In alle overige CAO's zijn uitsluitend onbetaalde ouderschapsverloven opgenomen.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is het aantal 'meervoudige' bevallingen verhoudingsgewijs licht aan het stijgen: in 1985 was de kans op de bevalling van een meerling één op de 84, in 1995 was dat één op de zestig.

In 1995 noteerde het CBS 185.266 'enkelvoudige' bevallingen en de geboorte van 3.143 meerlingen. Daaronder waren 63 drielingen en drie vier- of meerlingen.