Looneisen aan banken steeds hoger

ROTTERDAM, 25 OKT. De werkgevers in de bankensector worden met steeds hogere looneisen geconfronteerd. Legden de FNV Dienstenbond en de Unie eerder al een eis van 4 procent op tafel, deze week maakte de Beroepsorganisatie Banken Verzekeringen (BBV) bekend dat er bij de komende CAO-onderhandelingen 6 procent meer loon zal worden gevraagd.

Dat meer loon het belangrijkste onderwerp zal worden bij de CAO-besprekingen in de bankensector - die formeel voor 1 april 1998 moeten zijn afgerond - was al langer bekend. Om de afkalving van werkgelegenheid in deze sector te remmen, gingen de werknemers drie jaar geleden akkoord met een CAO waarin nauwelijks sprake was van loonsverhogingen. In ruil daarvoor kreeg het bankpersoneel vorig jaar een 36-urige werkweek. Tegen de verwachting in neemt de werkgelegenheid bij de banken de laatste maanden juist weer toe. Voor de vakbonden in de bankensector is daarom nu het moment gekomen om het personeel financieel te laten delen in de forse winsten die de banken jaar op jaar hebben geboekt. Op dit moment werken er iets meer dan 110.000 mensen in de bankensector. De hoge looneis van de BBV brengt vooral de Dienstenbond FNV in de problemen. Binnen de FNV is namelijk besloten dat de maximale looneis dit jaar 3,5 procent mag bedragen. De Dienstenbond FNV, die van de achterban bij de banken al het signaal had gekregen dat 3,5 procent veel te weinig is, was met een looneis van 4 procent boven het maximum gaan zitten. Door in te zetten op een tweejarige CAO (en voor het tweede jaar nu alvast op maximaal 3 procent loonsverhoging te vragen) komt de looneis van de Dienstenbond feitelijk uit op “slechts” 3,5 procent, zo legde FNV-onderhandelaar D. van Huizen vorige week de looneis uit.

Hoewel de BBV met 1500 leden bij de banken een stuk kleiner is dan de Unie en de Dienstenbond FNV (allebei circa 10.000 leden) heeft de BBV relatief veel invloed omdat haar leden vooral onder het hoger personeel te vinden zijn. De BBV heeft zich enkele jaren geleden na interne ruzie afgesplitst van de VHP.