Kabinet bestrijdt smokkel van mensen

DEN HAAG, 25 OKT. Het kabinet stelt een 'task force' samen die de georganiseerde, criminele mensensmokkel moet aanpakken. Ook komt er extra geld en mankracht om de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) te ontlasten.

Dat kondigde premier Kok gisteravond aan. Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD), IND, Marechaussee en wellicht nog andere justitiële diensten zullen, in samenwerking met 'zusterdiensten' in andere landen, zich met name richten op de bestrijding van de mensensmokkel. Afgelopen weken meldden zich vooral Koerdische asielzoekers uit Noord-Irak en asielzoekers uit Afghanistan. Zij blijken verhoudingsgewijs vaker in Nederland en Duitsland asiel aan te vragen dan elders.

De 'task force' moet zich ook buigen over “de toenemende documentloosheid van mensen die hier niet als individu, maar in een groep aankomen”, aldus de premier, die onderstreepte dat mensensmokkel niet altijd met criminaliteit is verbonden. “Maar er zijn genoeg aanwijzingen dat de criminele mensensmokkel geen marginaal verschijnsel is.” Volgens Kok is het niet de bedoeling dat Nederland de grenzen sluit, zoals VVD-leider Bolkestein onlangs suggereerde. Er is al een speciale officier van justitie in de strijd tegen de mensensmokkel aangesteld.

De uitbreiding van de IND met extra personeel moet voorkomen dat de toenemende stroom asielzoekers niet kan worden verwerkt, met oplopende wachttijden en tekortschietende opvang tot gevolg. Kok sprak van een 'project-organisatie', die moet dienen als “aanvulling op de IND”.

Deze maand geeft het kabinet de Kamer een overzicht van de laatste stand van zaken met betrekking tot asielaanvragen, samen met een rapport over de situatie van de rechten van de mens in Noord-Irak. Als daaruit blijkt dat het daar veiliger is dan tot nu toe werd verondersteld, kan dit gevolgen hebben voor toewijzing van verblijfsvergunningen. Deze week werd duidelijk dat Iraakse vluchtelingen voor familiebezoek of vakantie tijdelijk terugkeren naar hun land.