Indonesië opnieuw onder de rook van grote bosbranden

JAKARTA, 25 OKT. Nieuwe grote branden op verschillende eilanden van Indonesië hebben er voor gezorgd dat grote delen van het land opnieuw geconfronteerd worden met rooknevels. De branden van dit jaar, die ook veel overlast veroorzaakten in de buurlanden Singapore, Maleisië, Thailand en de Philipijnen, leken vorige week af te nemen. Volgens de Indonesische overheid is het aantal branden in Sumatra, Kalimantan, Sulawesi en Java echter weer toegenomen.

De milieuorganisatie Walhi heeft becijferd dat tussen april en september dit jaar ten minste 1,7 miljoen hectare bos- en landbouwgrond is afgebrand. De regering houdt nog steeds vast aan het getal van 300.000 verbrande hectaren. Walhi heeft verder berekend dat de branden tot nu toe ruim 6 miljard gulden aan schade hebben veroorzaakt.

De vuren zijn meestal opzettelijk aangestoken door grote houtkapbedrijven of plantage-ondernemingen die het vuur gebruiken als een goedkope ontginningsmethode. Daarnaast steken ook duizenden nomadische boeren jaarlijks hun akkers in brand. Door het uitblijven van de natte moesson dit jaar, ten gevolge van El Niño, een afwijkend weerpatroon, zijn de branden dit jaar omvangrijker dan in eerdere jaren.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft gewaarschuwd voor een stijging van het aantal doden in verband met de rookgassen. Met name zieken, kleine kinderen en oude mensen lopen extra risico's. Volgens de Indonesische meteorologische dienst zal het droge seizoen ten minste voortduren tot halverwege november. Volgens het Wereld Meteorologisch Instituut in Genève zou de moesson mogelijk nog twee tot drie maanden op zich laten wachten - dat is moeilijk te voorspellen, aangezien de moesson van noord naar zuid trekt en El Niño van oost naar west.

De nieuwe rookoverlast heeft ervoor gezorgd dat een groot aantal vliegvelden in Sumatra en Kalimantan opnieuw is gesloten. In Irian Jaya heeft de droogte tot nu toe naar schatting 500 doden geeist. Volgens berichten gaat het met name om jonge kinderen die ondervoed raken doordat de zoete aardappelenoogst in het gebied rond Wamena in de Baliemvallei mislukt is.

De kinderen zijn door ondervoeding extra bevattelijk voor malaria, cholera en wormen. Door de rook boven Irian Jaya is de hulpverlening aan de getroffen gebieden traag op gang gekomen. Volgens de lokale regent worden 90.000 mensen bedreigd met hongersnood.

Door de droogte dreigt volgens het minister van Landbouw de oogst van rijst, koffie, cacao en mais te mislukken. Het ministerie verwacht dat de productie van deze gewassen dit jaar 30 tot 35 procent lager zijn dan normaal.

    • Frank Vermeulen