Gekooid

Het beeld van de ter dood veroordeelden die versuft in hun kooien heen en weer lopen, de 21 jarige Katja, Aleksej (Z 20 sept.): ze blijven in mijn hoofd hangen en mij in mijn slaap bezoeken. Verbeteringen zijn op korte termijn niet te verwachten, zeker zolang de economische situatie zo slecht is en het gevangenispersoneel amper uitbetaald kan worden.

Bovendien heerst in Rusland het idee dat misdadigers een beestachtige behandeling verdienen. En dat terwijl van de gevangenen eenderde in voorarrest zit. Moet hier echt nog een generatie overheen? Kunnen we de regionaal inspecteur van het gevangeniswezen in Krasnojarsk uitnodigen en hem laten zien wat humanisering van het gevangeniswezen in de praktijk kan betekenen? Welke middelen staan de Raad van Europa nog meer tot zijn beschikking? Kennis genomen van deze bittere realiteit, blijf ik als lezer met kramp in mijn hart achter.