drs. P. van Dalen

Per 1 november is drs. P. van Dalen benoemd tot hoofd van de sector binnenvaart bij het directoraat-generaal Goederenvervoer van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.