Brieven Gerard Reve geveild

GRONINGEN, 25 OKT. De veiling van een omvangrijke collectie brieven van volksschrijver Gerard Reve heeft vrijdagavond in Groningen ongeveer anderhalve ton opgebracht. De topstukken uit de verzameling zijn voor 46.000 gulden aangekocht door het Letterkundig Museum in Den Haag. De rest van de collecties ging naar particuliere verzamelaars en enkele antiquariaten.