Arrestaties, inval justitie op Damrak; Bende verdacht van beursfraude

AMSTERDAM, 25 OKT. Een commissionair op de Amsterdamse Effectenbeurs en twee andere personen zijn gisteren gearresteerd op verdenking van beursfraude en betrokkenheid bij een criminele organisatie.

De bende wordt verdacht van misbruik van voorwetenschap, het geven van steekpenningen, heling, oplichting, valsheid in geschrifte en belastingfraude.

De gewraakte transacties hadden sinds 1985 plaats bij drie effectenhuizen. Zowel de periode als het aantal betrokken commissionairs duidt op de grootste beursfraudezaak tot nu toe in Amsterdam.

Justitie kwam de beursfraude en de witwaspraktijken een half jaar geleden op het spoor op grond van informatie van de FIOD, de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst, zo heeft zij gisteravond na het sluiten van de beurs bekendgemaakt. Ongeveer tweehonderd opsporingsambtenaren deden gisteren huiszoeking bij vier commissionairs en, na het einde van de beurshandel, in een aantal bureaus van commissionairs in het beursgebouw te Amsterdam. Ook werden woningen en kantoorgebouwen doorzocht in Zwitserland, in Engeland en op Curaçao.

Commissionairs sluiten in de beurshandel op eigen naam transacties in aandelen en obligaties af voor hun opdrachtgevers. Volgens de Amsterdamse persofficier van justitie, Steenbrink, hebben drie commissionairs sinds 1985 transacties verricht voor cliënten die alleen onder een codenaam bekend zijn. Het houden van coderekeningen is op zichzelf niet illegaal, maar commissionairs moeten wel kunnen melden wie er achter de rekening zit als bevoegde instanties daar om vragen, aldus de persofficier. Zo kan De Nederlandsche Bank, die toezicht houdt op banken die op de beurs optreden als commissionair, van de banken eisen dat zij de identiteit van hun cliënten bekendmaken.

De verdachte commissionairs, over wier identiteit justitie geen mededelingen wil doen, waren echter niet bereid of in staat om de naam van hun cliënten prijs te geven. Bij de transacties die zij deden, was vaak niet te achterhalen wat de herkomst was van het geld. Uit het onderzoek van justitie is naar voren gekomen dat de cliënten van de commissionairs er groot belang bij hadden om hun identiteit geheim te houden.

Naast het witwassen van crimineel geld verdenkt justitie de arrestanten ook van gebruik van voorwetenschap over op handen zijnde effectentransacties. Veel transacties die de commissionairs hebben uitgevoerd zouden in strijd zijn met de interne regels van commissionairs op de beurs. Twee van de drie verdachte commissionairs zijn niet gearresteerd, justitie sluit niet uit dat meer arrestaties volgen. De verdachten worden dit weekeinde verhoord en maandag mogelijk voorgeleid.