Windows 1997

Begin jaren tachtig moest de Amerikaanse justitie het hoofd in de schoot leggen in een zaak tegen het computerbedrijf IBM. Daarmee kwam een roemloos einde aan een twaalf jaar durende strijd tegen 'Big Blue'. Gelukkig, voor de trustbusters speelde IBM in de jaren die volgden gebrekkig in op technologische veranderingen. Zijn alleenheerschappij brokkelde vanzelf af.

Medio jaren negentig kon justitie het wéér niet bolwerken tegen een machtsfactor in de computerbranche: Microsoft. Dit keer was het tenminste mogelijk het gezicht te redden. Een breed scala aan beschuldigingen werd teruggebracht tot één heldere eis: Microsoft moest zijn verkoopmethode voor besturingssystemen wijzigen zodat ook andere leveranciers een (theoretische) kans kregen hun software te verkopen. Microsoft en justitie kwamen hierover tot een schikking. Die werd door justitie als overwinning gepresenteerd, maar Microsoft-oprichter Bill Gates verklaarde publiekelijk dat de deal geen verandering betekende voor de manier waarop Microsoft zaken deed.

In tegenstelling tot IBM speelde Microsoft behendig in op technologische veranderingen. De eerste valkuilen die Internet opwierp, werden vakkundig gemeden en de macht van Microsoft bleef groeien. In een poging het tij te keren grijpt justitie nu terug op de oude schikking. Is dat een afleidingsmanoeuvre of een zwaktebod? De opgelegde boete van een miljoen dollar per dag is voor Gates in elk geval een lachertje. Met een kaspositie van een slordige negen miljard dollar kan Microsoft nog ongeveer drie millennia in overtreding blijven.