Ramsj

Robert V. Rozelle e.a.: Black Art. Gebonden, Harry N. Abrams 1990, van ƒ 129,00 voor ƒ 39,50. 't Ramsjgat Dordrecht

Groot en kleurrijk boek over de Afrikaanse invloed op de Afro-Amerikaanse kunst. Het boek verscheen ter gelegenheid van een tentoonstelling in Dallas in 1989. Na zes inleidende essays door verschillende kunsthistorici, volgt een beschrijving van de afgebeelde kunstvoorwerpen. Het boek besluit met biografietjes van de voornaamste kunstenaars.