Ramsj

James Knowlson: Damned to Fame. Gebonden, Bloomsbury 1996, van ƒ 93,75 voor ƒ 29,95. Het Martyrium Amsterdam

Standaardwerk van ruim 800 pagina's over Samuel Beckett (1906-1989). Knowlson was met Beckett bevriend en kreeg toegang tot al diens papieren. Hij mocht pas gaan schrijven na Becketts dood omdat hij zich dan vrijer zou voelen. Knowlson komt met veel nieuwe feiten over Becketts relatie met zijn ouders, met James Joyce en over Becketts leven in Frankrijk. Uitvoerig notenapparaat, kolossale bibliografie en register.