Ramsj

Anne H. Soukhanov: Word Watch. Paperback, Henry Holt 1995, van ƒ 42,70 voor ƒ 11,50. Scheltema Amsterdam

Leuk en oorspronkelijk boek dat terecht zeer lovend is ontvangen. In dertien hoofdstukken behandelt Soukhanov woorden op het gebied van onder andere economie, oorlog en politiek. Zij begint met een lijstje, geeft vervolgens per woord een uitgebreide definitie en daarna een zakelijke, goed gedocumenteerde geschiedenis van het begrip. Het geheel wordt ontsloten door een register.