Pas verschenen; vertaald

Yasar Kemal: Het lied van de duizend stieren. Vert. uit het Turks door Wim van den Munkhof, 317 blz. ƒ 49,90

Evenals Vargas Llosa is ook de Turkse schrijver Yasar Kemal (1923), met zijn pleidooi voor meer vrijheden voor de Koerden, een scherp criticus van de vaderlandse politiek. Afgelopen zondag ontving hij uit handen van Günter Grass de Vredesprijs van de Duitse boekhandelaren. De nu vertaalde roman verscheen in 1971 en gaat over Turkse nomaden die hun winterkamp op willen slaan in een recent bebouwd en bestraat gebied. Om toch te kunnen overwinteren moeten zij hun bezittingen aan corrupte machthebbers afstaan.