Melkert banen op de tocht bij gemeenten

DEN HAAG, 24 OKT.Bij de Nederlandse gemeenten staan 5.000 Melkert banen op de tocht en voor duizenden werknemers die via deze regeling aan de slag zijn gegaan dreigt ontslag. Dat stelt de werknemersbond Abva-Kabo naar aanleiding van een 'bureaucratisch verschil van mening' tussen de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Door een bij de CAO-onderhandelingen overeengekomen loonsverhoging bij de gemeenten van 3 procent op 1 juni dit jaar en later, op 1 april 1998, van 2,25 procent komt de eerste loonschaal bij gemeenten 1,78 procent procent boven het minimumloon te liggen. Melkert banen moeten volgens de afspraken starten op het minimumloonniveau. Daardoor dreigen de gemeenten Melkertbanen mis te lopen.

Gemeenten moeten namelijk zelf voor de totale loonkosten van deze werknemers opdraaien als die meer dan het minimuloon bedragen, terwijl die nu door het Rijk betaald worden. Dat weigeren ze. De gemeenten dreigen hun deelname aan de Melkertbanenregeling dan ook in te trekken, stelt de Abva-Kabo. Sociale Zaken moet volgens VNG en Abva-Kabo de regel dusdanig aanpassen dat de gemeenten gebruik kunnen blijven maken van de Melkert-banen. “Aan de CAO-afspraken wordt niet meer getornd”, aldus de woordvoerder van Abva-Kabo.

Volgens Melkerts ministerie is het ondenkbaar dat er 5.000 Melkert-banen verdwijnen. “De subsidie aan de Melkert banen gaat gewoon door en de mensen die via deze regeling werken moeten op basis van de dan geldende CAO-afspraken uitbetaald worden”, meldt een woordvoerder. Of er dan ook meer subsidie uitgetrokken moet worden om de verhoogde loonschaal te kunnen handhaven kon hij niet zeggen. “De toezicht op het budget ligt bij Binnenlandse Zaken, die moeten daarover beslissen”.

Bij BiZa wordt echter verwezen naar Sociale Zaken, omdat die de regelgeving zouden moeten aanpassen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) zegt met de rug tegen de muur te staan. Zij hopen dat de minister zich soepel opstelt.