Europese Beweging

Het is geen onverdeeld genoegen wanneer J.L. Heldring het zoeklicht van zijn tekstexegese op je richt. In het geval van mijn welkomstwoord op het jubileumcongres op 4 oktober jongstleden kostte het de Europese Beweging Nederland twee leden. Zij waren niet naar de Ridderzaal gekomen, maar lieten zich leiden door de conclusie van Dezer Dagen van 10 oktober dat de EBN tot een koerswijziging had besloten en afstand had genomen van het federalisme.

Heldring heeft mij correct geciteerd toen ik zei: “Het woord federalisme is op de achtergrond geraakt, hoewel er nog vele federalisten onder ons zijn.” Maar dat was geen besluit, zelfs geen mening, maar een constatering.

De EBN is tegelijk beweging en platform. Beweging omdat wij verdergaande integratie nastreven, platform omdat wij openstaan voor alle meningen over Europa. Bij die meningen hoorde ook die van George Soros, inderdaad een financieel tovenaar, maar voor wie hem beter kennen ook een bescheiden man die bevlogen is van het idee van de open society. Om zijn beschouwing af te doen als borrelpraat, doet geen recht aan zijn kijk op Europa, de kijk van een geboren Hongaar, opgeleid in Amerika.