Eigen bijdrage ziektekosten blijft

DEN HAAG, 24 OKT. Mensen in het ziekenfonds moeten ook volgend jaar maximaal tweehonderd gulden zelf betalen voor medicijnen, fysiotherapie, behandeling door de medisch specialist en opname in het ziekenhuis. De Tweede Kamer heeft dit gisteren besloten.

Vervanging van deze eigenbijdrageregeling door een stelsel waarin het maximumbedrag afhankelijk is van het inkomen, is niet vóór 1999 mogelijk. De regeling werd 1 januari ingevoerd en is bedoeld om de consumptie van medische zorg af te remmen en om de collectieve lasten te verlagen.

Minister Borst (Volksgezondheid) zegde gisteren toe verder te gaan met de technische voorbereiding van een inkomensafhankelijke eigenbijdrageregeling. Of die er ook komt, wordt besloten bij de kabinetsformatie. Omdat de invoering minimaal een jaar voorbereiding vergt, wil een meerderheid in de Kamer dat daar nu al een begin mee wordt gemaakt, zodat het bestaande stelsel op 1 januari 1999 zou kunnen worden vervangen.

De huidige eigenbijdrageregeling is een compromis tussen de coalitiepartners. De VVD wilde, zoals ook in het regeerakkoord werd vastgelegd, een eigen risico van tweehonderd gulden. Daarbij betaalt een ziekenfondsverzekerde net zoals iemand die particulier is verzekerd de eerste rekeningen tot een bedrag van maximaal tweehonderd gulden zelf. D66 en PvdA wensten een inkomensafhankelijke eigenbijdrageregeling.

De VVD liet gisteren doorschemeren daar niet zonder meer tegen te zijn, als dan ook voor het bezoek aan de huisarts een eigen bijdrage wordt betaald, iets waar de PvdA tegen is. Borst beloofde de Kamer nog voor 1 januari een aantal 'onrechtvaardigheden' in de huidige regeling te repareren.