'Bisdom schond het kerkrecht niet'

ROTTERDAM, 24 OKT. Het bisdom Roermond hoeft geen schadevergoeding te betalen voor het gebruik van een psychiatrisch rapport bij de ongeldigheidsverklaring van een kerkelijk huwelijk. Het bisdom heeft gehandeld in overeenstemming met de procedures van het kerkrecht.

Dat heeft de burgelijke rechtbank in Roermond gisteren bepaald in een kort geding, dat C. Heuvelmans-Schins had aangespannen tegen de katholieke kerk en psychiater H. Bausch.

Heuvelmans-Schins had schadevergoeding en rectificatie in drie landelijke dagbladen geëist, omdat zij zich in haar eer en goede naam aangetast voelde door een rapport waarin zij als labiel en neurotisch werd omschreven.

Psychiater Bausch heeft het rapport opgesteld op verzoek van de kerkelijke rechtbank in Roermond zonder Heuvelmans-Schins te hebben gezien of gehoord. Het medisch tuchtcollege heeft Bausch veroordeeld tot een geldboete.

De president van de rechtbank, A. Schrickx, achtte de klacht van Heuvelmans-Schins dat het rapport buiten haar medeweten was opgesteld, ongegrond. De vrouw had kunnen weten dat er een deskundigenrapport werd opgesteld, doordat zij de procedure voor de ongeldigheidsverklaring van het kerkelijk huwelijk had ondertekend. De procedure is in gang gezet door haar vorige echtgenoot. Volgens het kerkelijk recht is het voor een ongeldigheidsverklaring van een huwelijk niet nodig dat beide partners dat willen. Een partner krijgt alleen inzage in de stukken van de kerkelijke rechtbank, indien hij of zij een handtekening zet.

De rechtbank in Roermond oordeelde dat het bisdom Roermond en psychiater Bausch niet verantwoordelijk zijn voor het uitlekken van de strekking van het rapport. De vorige man van Heuvelmans-Schins zou hebben rondverteld dat de kerk haar gek had verklaard. Aangezien de procedure van de kerkelijke rechtbank “in beginsel” geheim is, kan dat de kerkelijke rechtbank en de psychiater niet worden verweten. Bovendien heeft Heuvelmans-Schins het rapport zelf openbaar gemaakt in interviews met de pers.

De veroordeling van Bausch door het medisch tuchtcollege betekent volgens de rechtbank niet dat de psychiater daarmee per definitie onrechtmatig jegens Heuvelmans-Schins heeft gehandeld.