Belgische koning praat met ouders

BRUSSEL, 24 OKT. De Belgische koning Albert heeft gisteren in zijn werkpaleis in Brussel ouders van vermiste en vermoorde kinderen ontvangen. De koning beloofde dat de overheid de toezeggingen zal nakomen die ze een jaar geleden deed, na de witte mars door Brussel die 300.000 mensen op de been bracht voor een rechtvaardiger justitie.

Ook vorig jaar hield de koning een rondetafelconferentie met de ouders van vermiste en vermoorde kinderen. In een voor een vorst opmerkelijk optreden, nam de koning toen het voortouw in de reactie op de klachten van de ouders. “Ik heb u toen gezegd, en het blijft actueel: de verandering zal een werk van lange adem worden”, aldus de koning gisteren tegenover de ongeveer zeventig aanwezigen. “Maar zij zal er komen daar ben ik van overtuigd.” De koning ging echter minder ver dan vorig jaar, toen hij erkende dat in het onderzoek naar vermiste en vermoorde kinderen fouten zijn begaan. Centraal op de bijeenkomst gisteren stond een rapport van de Nationale Commissie tegen Seksuele Uitbuiting van Kinderen, waarin wordt geschreven dat justitie meer aandacht moet geven aan de belangen van het kind. Onder meer wordt aanbevolen justitie toegankelijker te maken voor kinderen door middel van kindvriendelijker taalgebruik en gratis jeugdadvocaten.