'Afkoopsom in wet regelen'

DEN HAAG, 24 OKT.De VVD-fractie in de Tweede Kamer wil de bepaling van de hoogte van de zogenoemde gouden handdruk in de wet vast leggen. Een Kamermeerderheid wil dat werkgevers en werknemers in beroep kunnen gaan tegen de hoogte van een dergelijke afkoopsom.

Dit bleek gisteren bij het debat tussen Tweede Kamer en minister Melkert (Sociale Zaken) over wetvoorstellen rondom flexibiliteit en zekerheid. Die bevatten een groot aantal nieuwe regels voor uitzendkrachten, uitzendbureaus, tijdelijke en flexibele werknemers.

Volgens het Kamerlid Hofstra (VVD) bestaat rondom de huidige ontslagpraktijk “pseudo-wetgeving” waarvoor “een wettelijk kader” moet komen. Hofstra doelt op de zogenoemde kantonrechtersformule voor vergoedingen bij ontslag.

Daarmee wordt het aantal dienstjaren vermenigvuldigd met het maandloon. Afhankelijk van de mate waarin het ontslag de werkgever of de werknemer te verwijten is, kan de kantonrechter dit bedrag vermenigvuldigen met een factor hoger of lager dan één. Ongewenst meent Hofstra, “de ene kantonrechter doet het toch weer anders dan de andere”.

Een kleine meerderheid in de Kamer van PvdA, CDA en enkele kleine partijen wil dat een ontslagen werknemer na een uitspraak van de kantonrechter over de gouden handdruk hoger beroep moet kunnen aantekenen. Ook zouden werkgevers tegen een beslissing van de rechter in beroep moeten kunnen gaan, meent de Kamer.

De fracties van VVD en D66 zijn voor een hoger beroep over de hoogte van de afkoopsom, maar een beroep tegen het ontslag als zodanig. Daartoe moet wat deze fracties betreft wel de zogenoemde preventieve ontslagtoets worden afgeschaft. Deze toets is de toestemming die het arbeidsbureau voor een ontslag moet geven.

De preventieve ontslagtoets dateert uit de tijd van de naoorlogse wederopbouw en was bedoeld om te voorkomen dat werknemers ontslag namen. Nederland is thans het enige land ter wereld waarbij naast de werkgever en de werknemer een derde voor het doorzetten van het ontslag nodig is.

De PvdA wil de weg via het arbeidsbureau handhaven. Volgens PvdA'er Van NIeuwenhoven vormt de preventieve ontslagtoets een bescherming voor zwakke partijen op de arbeidsmarkt, zoals ouderen en arbeidsongeschikten.

Het kabinet wil de huidige situatie handhaven waarbij alleen bij grove schending van fundamentele rechtsbeginselen hoger beroep mogelijk is.

Minister Melkert is wel voor een gedeeltelijk hoger beroep in ontslagzaken, maar onder druk van zijn collega Sorgdrager (Justitie) is het hoger beroep in het definitieve wetsvoorstel geschrapt. Sorgdrager vreest dat de al overbelaste kantonrechters, met een nog groter aantal ontslagzaken te maken krijgt dan nu het geval is.