Werknemers flexibel door meer scholing

DEN HAAG, 23 OKT. Werkgevers moeten meer investeren in de scholing van hun oudere werknemers. Daardoor verhoogt de zogenoemde employability (inzetbaarheid) van deze groep en blijven ouderen langer werken dan zonder scholing. Dat concluderen UvA-onderzoekers W. Groot en H. Maassen van den Brink in een rapport over Scholing en arbeidsmarkt.

Op een symposium dat vanmiddag in Amsterdam zou worden gehouden werden de onderzoeksresulaten gepresenteerd aan vertegenwoordigers van de vakbonden, de politiek en de werkgevers. De onderzoekers constateren in het rapport dat oudere werknemers minder vaak van baan of functie wisselen en gemiddeld lager geschoold zijn dan jongeren. Jongeren wisselen, zowel binnen als buiten het bedrijf, vaker van baan.

Door de toenemende vergrijzing maken de ouderen echter een relatief groot deel uit van de beroepsbevolking. Om te voorkomen dat bedrijven star en weinig flexibel worden zouden werkgevers meer aandacht moeten besteden aan het verhogen van de inzetbaarheid van de ouderen.

Scholing is daar volgens de onderzoekers een goede oplossing voor. Bedrijfsgerelateerde scholing van ouderen heeft echter geen effect op de zogenoemde baantevredenheid.

De overheid en de sociale partners (werkgevers en werknemers) moeten volgens het onderzoek de mogelijkheden voor scholing van ouderen stimuleren. Daarmee kan voorkomen worden dat ouderen werkloos of arbeidsongeschikt raken.

Groot meent dat werkgevers ten onrechte hun oudere werknemers achteraan plaatsen als het om scholing gaat. “De redenering dat ouderen niet meer zo lang bij het bedrijf blijven en uitstromen maakt dat veel werkgevers geen zin hebben om in ze investeren”, aldus Groot.