'Spanje dreigt norm voor EMU niet te halen'

MADRID, 23 OKT. Het Spaanse begrotingstekort dreigt volgend jaar zodanig op te lopen dat het land de norm voor toetreding tot de Economische en Monetaire Unie (EMU) niet haalt. Deze waarschuwing van de econoom José Barea, die vorig jaar benoemd werd tot directeur van het speciale begrotingsdepartment van de premier, werd gisteren bekendgemaakt door de socialistische oppositie tijdens de begrotingsdebatten in het Spaanse parlement.

De onthulling van een verborgen begrotingstekort van 600 miljard peseta's (ruim 8 miljard gulden) sloeg in als een bom tijdens het begrotingsdebat en zorgde voor de nodige consternatie in regeringskringen.

Het extra tekort, dat 0,66 procent van het bruto nationaal product vertegenwoordigt, zou de oorspronkelijke doelstelling om het begrotingstekort tot 2,7 procent te doen dalen “zeer ernstig in gevaar brengen”. Tot dusver leek de regering-Aznar met het grootste gemak te voldoen aan de drie-procentsnorm voor de EMU.

Volgens de econoom Barea, die zich al eerder ontpopte als 'enfant terrible' binnen de regering, ontbreekt het de regering aan voldoende begrotingsdiscipline om de explosieve uitgaven in de hand te houden. Deze uitgaven hebben tot augustus van dit jaar al gezorgd voor een extra tekort van ruim 400 miljard peseta's, schrijft Barea. Het kabinet had dit jaar nog een meevaller, doordat de lagere rente, extra kredieten van de Europese Unie en een aantal andere voordeeltjes het begrotingstekort drukten. Maar voor volgend jaar zitten dat soort meevallers er niet meer in, zo waarschuwt Barea in zijn uitgelekte notitie.

In zijn notitie wijst Barea erop dat veel van zijn aanbevelingen om het begrotingstekort strakker in de hand te houden niet zijn opgevolgd. Al bij zijn benoeming vorig jaar zorgde de hoogleraar economie voor de nodige opschudding door te stellen dat het mes moest worden gezet in een aantal heilige huisjes van de Spaanse verzorgingsstaat.

Van regeringszijde werd gisteren de notitie, die dateert van vorige maand, afgedaan als een persoonlijke gril van de directeur begroting. Staatssecretaris voor begrotingszaken José Folgado noemde de notitie “technisch niet correct” en verzekerde dat het tekort zowel dit jaar als de komende periode binnen de begroting zal blijven. Vanmorgen ciculeerden de eerste geruchten dat Barea binnenkort als directeur begroting de laan zal worden uitgestuurd.

De kritiek van Barea weerspiegelt niettemin de zorg die in bredere economische kring bestaat over de begrotingspolitiek van de huidige regering. Daarin wordt erop gewezen dat het kabinet tot dusver vooral heeft geprofiteerd van het gunstige economische klimaat en de opbrengsten van de privatiseringen, maar weinig aanvullende maatregelen heeft getroffen om de begroting in de hand te houden.