Rijstkwestie

De laatste halve eeuw is de invloed van de rechterlijke macht op het reilen en zeilen in dit landje sterk vergroot. Soms in het kader van het streven de mondige burger wat meer invloed te geven, een nobel streven, waarbij men echter wat te ver is doorgeschoten. Soms door slechtere kwaliteit van de wetgeving, soms door grotere invloed van internationaal recht, etc.

De president van de Haagse rechtbank Punt heeft het echter veel te bont gemaakt ('Nederland fout in rijstkwestie', NRC Handelsblad, 17 oktober).

Een rechter hoort geen politieke uitspraken te doen van deze soort, en de man is nog contraproductief ook, want vrij zeker zijn de Antillen en Aruba straks nog slechter af.

Het functioneren van de staat zou erbij gebaat zijn als de zeggenschap van de rechterlijke macht duidelijk beperkt werd: het evenwicht in de trias politica is zoek.