Philips heeft nu geld genoeg voor nieuwe koers

EINDHOVEN, 23 OKT. Philips is wat betreft de financiële positie klaar voor het uitvoeren van zijn nieuwe bedrijfsstrategie waarover de top volgend jaar mededelingen zal doen. Het bedrijf heeft voldoende geld in kas om nieuwe investeringen te doen, zo zei vanochtend Philips' financiële man in de raad van bestuur Jan Hommen.

Het elektronicaconcern staat er dankzij de herstructureringen die in het eerste jaar onder leiding van president Cor Boonstra zijn doorgevoerd en door het afstoten van dochters en bedrijfsonderdelen financieel veel beter voor dan enkele jaren geleden. De balanspositie is aanzienlijk verbeterd. Volgens Philips' tweede man Eustace bedragen de schulden nog maar 33 procent van het balanstotaal en zullen ze nog verder worden verminderd.

“We hebben nu gezorgd dat de onderneming strategische opties heeft door financiële onafhankelijkheid', zei Jan Hommen vanochtend bij de presentatie van de gunstige resultaten over het derde kwartaal. Volgens Eustace zal de goede kaspositie echter niet betekenen dat het concern straks ineens een “big spender” zal worden. “We zullen niet op ons eentje met miljarden gaan smijten.”

Met een rendement van 16,3 procent in het derde kwartaal op het geïnvesteerd kapitaal is Philips langzaam op weg het streefcijfer van 24 procent te halen. “Dat moet binnen twee jaar lukken”, aldus Hommen vanmorgen. Hij meent dat de resultaatverbeteringen die zich in de eerste negen maanden van dit jaar in alle productsectoren hebben gemanifesteerd, fundamenteel zijn. “Die verbeteringen blijven wel”, voorspelde hij. Hommen wees erop dat Philips door de veranderde organisatie en maandelijke vergaderingen met het management van alle bedrijfsonderdelen beter en sneller inzicht heeft in de resultatenontwikkeling en alerter kan reageren. “Er zullen minder verrassingen zijn dan vroeger”, aldus Hommen.

De Philips-top wilde geen voorspellingen doen over het gehele jaar 1997. Duidelijk is nu al wel dat in het vierde kwartaal nog een aantal omvangrijke buitengewone baten zullen worden gerealiseerd. In de laatste periode van dit jaar staan boekwinsten op stapel uit onder meer de (tweede) verkoop van aandelen in Taiwan Semiconductors en de vandaag aangekondigde verkoop van Car Systems.

Volgens de top in Eindhoven was Philips Car Systems te klein om een goede toekomst tegemoet te gaan. Philips wil niet de investeringen doen die nodig zouden zijn om van het onderdeel een eersteklas speler te maken. Ook was Car Systems te veel gericht op de zakelijke markt waardoor het weinig bijdroeg aan Philips' merkbekendheid bij de consument. Philips handhaaft zijn belang in NavTech, dat databases ontwikkelt met geografische informatie voor auto-navigatie voor de consumentenmarkt.

Alle bedrijfssectoren behaalden in het derde kwartaal aanmerkelijk betere resultaten dan het jaar daarvoor. Dat wil niet zeggen dat ook alle bedrijfseenheden zwarte cijfers schreven. De mobiele telefonie-activiteiten en de automatiseringsdochter Origin waren in het derde kwartaal nog verliesgevend. Philips verwacht dat mobiele telefonie, sinds begin oktober samengebracht in een joint venture met het Amerikaanse Lucent, dit jaar tenminste een maand zonder verlies zal draaien. De divisie Componenten en halfgeleiders leverde met een bedrijfsresultaat van 663 miljoen gulden opnieuw de belangrijkste bijdrage. Het onderdeel halfgeleiders was in deze productsector de belangrijkste gangmaker. De divisie componenten had te lijden onder een sterke prijserosie op de markt voor beeldbuizen voor kleurenmonitoren.

Door kleine productieaanpassingen is Philips in staat geweest de productiecapaciteit van chips uit te breiden zonder grote investeringen. Daardoor wordt volgens Dudley Eustace de bouw van een (uiterst kostbare) nieuwe fabriek minder snel nodig.

Na componenten en halfgeleiders leverden achtereenvolgens licht (281 miljoen), consumentenproducten (251 miljoen) en professionele producten en systemen (86 miljoen) de belangrijkste bijdrage aan Philips' resultaten.