Pensioenregeling Europarlement wordt doorgelicht

STRAATSBURG, 23 OKT. Op initiatief van Nederlandse afgevaardigden heeft het Europees Parlement vandaag zijn eigen vrijwillige pensioenvoorziening op de helling gezet. De Europese Rekenkamer gaat de regeling doorlichten en moet aanbevelingen doen voor aanpassingen. Deelnemers aan het fonds kunnen erop rekenen dat ze in de toekomst een groter deel van de premie moeten gaan bijdragen.

Onder andere in een uitzending van Netwerk van vorige week is de lucratieve pensioenvoorziening voor de Europarlementariërs scherp bekritiseerd. Nederlandse deskundigen vonden deze wel zeer riant in vergelijking met gangbare regelingen in Nederland.