Onderzoek naar kartels in de bouw

DEN HAAG, 23 OKT. Het kabinet begint een onderzoek naar mogelijke kartelvorming in gebieden voor massale woningbouw, de zogenoemde Vinex-locaties. Staatssecretaris Tommel (Volkshuisvesting) kondigde dit gisteren aan in de Tweede Kamer.

De PvdA had gevraagd om zo'n onderzoek. Volgens het Tweede-Kamerlid Duivesteijn spreken gemeenten en projectontwikkelaars af om niet te veel woningen tegelijk op te leveren. Door deze kunstmatige schaarste blijft de prijs op het huidige, hoge peil. Als voorbeeld noemde Duivesteijn de Vinex-locaties in de regio-Haaglanden.

Tommel veroordeelde eventuele kartelvorming. Hij zei dat bij andere Vinex-locaties het probleem mogelijk nog sterker speelt, omdat daar minder projectontwikkelaars actief zijn. Het is dan gemakkelijker om het tempo van de huizenbouw en de prijs te regelen.

De Tweede Kamer is bezorgd dat er relatief veel woningen worden gebouwd in gebieden waar geen massale woningbouw is gepland. D66 had gevraagd om een noodwet. Ook de PvdA wil dat de overheid ingrijpt als provincies en gemeenten woningbouw in “buitengebieden” toestaan.

Minister De Boer (Ruimtelijke ordening) erkende gisteravond dat dit het kabinetsbeleid doorkruist om woningbouw zoveel mogelijk te bundelen in en rond de grote steden. Maar tegelijk ziet zij geen wettelijke mogelijkheden om te verbieden dat er woningen worden gebouwd in niet-Vinexgebieden. Om in te grijpen in bestaande bestemmingsplannen, is de nood niet hoog genoeg, vindt de minister. Dergelijk ingrijpen zou kunnen leiden tot hoge schadeclaims van projectontwikkelaars.

Volgens De Boer keurt zij nu al veel bestemmingsplannen af, omdat die in strijd zijn met de Vinex-besluiten van de overheid. Bestemmingsplannen die al waren goedgekeurd, kan de overheid volgens haar niet herroepen. In die gevallen gaat De Boer overleggen met provincies en gemeenten. De minister wil met beide afspreken dat zij hun woningen in een langzamer tempo bouwen.

Een noodwet zou volgens De Boer bovendien geen zin hebben. Het duurt minstens één jaar voordat zo'n wet klaar is. In die tijd zullen gemeenten heel snel het maximum aantal huizen bouwen. “Dat geef ik u op een briefje.”