Labour schorst leden van Europees parlement

STRAATSBURG, 23 OKT. De regerende Britse Labourpartij heeft vier van zijn 62 Europarlementariërs geschorst. De vier weigerden gisteren een 'code' te ondertekenen die het hun verbiedt partijstandpunten openlijk te kritiseren. De schorsing houdt ondermeer in dat de vier geen toegang hebben tot partijbijeenkomsten en geen spreektijd meer toegewezen krijgen.

Ken Coates, Alec Falconer, Michael Hindley en Hugh Kerr behoren tot de oude generatie binnen de partij, die kritiek heeft op de pragmatische koers van Blairs 'new Labour'. De vier, die in de Britse media al tot Strasbourg Four zijn omgedoopt, verzetten zich tegen het plan van Labour om voor de Europese verkiezingen van 1999 een systeem van evenredige vertegenwoordiging in te voeren.

Ken Coates noemde de code die Labour hen wil opleggen “duister autoritair”. Hij verwierp evenredige vertegenwoordiging als een systeem waarin “mensen niet op individuen stemmen. Hun wordt gevraagd te kiezen voor een partij die vervolgens, met eigen argumenten, bepaalt wie er heeft gewonnen.”

Het plan is volgens Kerr bedoeld om “de Europese Labourpartij te ontdoen van parlementariërs zoals ik”, aldus Hugh Kerr. De schorsing had hem niet verbaasd, “omdat we weigerden ons te laten muilkorven. Het is schandelijk om parlementariërs de kans te ontnemen over een electoraal systeem te discussiëren.”

Volgens Alex Falconer bewandelt Labour met de code een “gevaarlijke weg” als de partij “vrijheid van meningsuiting en van gedachte” probeert in te dammen. De voorzitter van het Europees Parlement, José-María Gil-Robles, heeft een onderzoek aangekondigd naar de schorsing. Hij wil weten of de code in strijd is met het mandaat van Europarlementariërs. De Europese richtlijn zegt dat parlementariërs hun mandaat “onafhankelijk” moeten kunnen uitvoeren, “niet gebonden door welke instructies dan ook”.

In een brief aan Hugh Kerr verzekerde Gil-Robles dat hij alles zou doen om het mandaat van de vier te beschermen. Maar tijdens een persconferentie gaf Gil-Robles toe niet zeker te weten hoe groot zijn macht in deze is, aangezien iedere politieke groepering met eigen regels en disciplinaire maatregelen mag werken.

De Britse Conservatieve fractie is verontwaardigd over het besluit van Labour. Volgens Europarlementariër Edward McMillan-Scott is het geen binnenlandse politieke aangelegenheid, maar “een zaak die het hele parlement aangaat”.