Kabinet wil grens fondsen en verzekaars

ROTTERDAM, 23 OKT. Het kabinet komt snel met een wetsvoorstel om het werkterrein van pensioenfondsen en verzekeraars strikt af te bakenen. Dat heeft staatssecretaris De Grave van Sociale Zaken gisteren aangekondigd.

Hij maakte duidelijk dat de verzekeraars “beginnen te morren” over de praktische uitwerking van de ruimere actieradius die de pensioenfondsen enkele maanden geleden hebben gekregen. De verzekeraars reageren tevreden, de pensioenfondsen zijn verbaasd. “De regels zijn eerder dit jaar juist verruimd. Dat werd maatschappelijk wenselijk geacht”, zegt een woordvoerder van de Vereniging van Bedrijfstak-pensioenfondsen, die pensioenregelingen voor sectoren uitvoeren.

De Grave bekritiseerde gisteren een aspect in de nieuwe pensioenregeling in de sector metaalnijverheid. Een ingevoerde individuele pensioenspaarregeling is volgens de staatssecretaris in strijd met de collectieve verzekeringsgedachte van een pensioenfonds. De metaalnijverheid heeft gebruik gemaakt van de nieuwe vrijheid dat een pensioenfonds producten mag aanbieden waarvoor de werkgever minder dan de helft van de premie bijdraagt. Door deze liberalisering konden pensioenfondsen bijvoorbeeld het ontstane WAO-gat opvullen.

De Grave vindt dat het nu “te hard” gaat met het benutten van deze vrijheid. Als de grensvervaging tussen pensioenfondsen en verzekeraars aanhoudt, is er volgens De Grave geen reden meer om het verschil in fiscale behandeling tussen de twee financiële dienstverleners te handhaven. Pensioenfondsen betalen geen vennootschapsbelasting, verzekeraars wel.

Een woordvoerder van het ministerie geeft aan dat de verzekeraars die de afgelopen jaren zijn opgericht door pensioenfondsen niet het mikpunt zijn van de kritiek van de staatssecretaris.