'Juttenhof moet niet per se dicht'

DEN HAAG, 23 OKT. De H.C. Rümkegroep moet het besluit om het psychiatrisch centrum Juttenhof in Zeist te sluiten 'heroverwegen'. Dat zegt minister Borst (Volksgezondheid) in antwoord op vragen van het CDA-Kamerlid Bremmer.

De Rümkegroep ziet echter “geen aanknopingspunten” om op het besluit terug te komen.

Het Kamerlid vroeg de minister of het niet 'schrijnend' was dat in een tijd van economisch bloei, in de geestelijke gezondheidszorg de meest hulpbehoevenden buiten de boot zouden vallen.

De Juttenhof is gespecialiseerd in het behandelen van het 'borderline-syndroom', een ernstige persoonlijkheidsstoornis waardoor onvoorspelbaar, impulsief en agressief gedrag kan ontstaan. Op de afdelingen worden 36 patiënten verpleegd. Het gemiddelde verblijf in de kliniek is ongeveer drie jaar.

Behandelcoördinator B. de Jongh. “De maatschappij spreekt haar zorg uit over het agressieve gedrag van jongeren op straat. Steeds meer mensen met een verstoorde persoonlijkheidsontwikkeling komen in aanraking met justitie. Wij houden hen niet alleen van de straat maar we behandelen ook. De kans bestaat dat deze mensen na sluiting van het centrum instorten, in drugs en criminaliteit vervallen en wellicht in de gewone of forensische psychiatrie terechtkomen. Dat is veel duurder”, aldus De Jongh.

Half augustus maakte de Rümkegroep bekend de Juttenhof te sluiten wegens geldgebrek. De organisatie zei geen andere mogelijkheid te zien om de begroting 1998 sluitend te maken. Bij de divisie 'kortdurende zorg' is volgens de instelling sprake van een tekort van ongeveer 850.000 gulden bij de afdeling volwassenenzorg, waar de Juttenhof onder valt. Het bestuur betreurt het voorgenomen besluit , vooral omdat het centrum kwalitatief goede programma's biedt met veel resultaat. Van de patiënten blijkt 85 procent na ontslag weer te kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven.

Inmiddels heeft het kabinet besloten 35 miljoen gulden extra beschikbaar te stellen voor de geestelijke gezondheidszorg. Dat betekent voor de Rümkegroep een extra subsidie van een miljoen gulden. De voorzitter van de raad van bestuur van de Rümkegroep, A. Höppener, acht dat bedrag niet voldoende om sluiting van de Juttenhof te voorkomen. Volgens de voorzitter kunnen de patiënten elders worden opgevangen, zij het met minder specialistische begeleiding.

Borst noemt in haar brief aan de Kamer de instelling echter financieel gezond. De H.C. Rümkegroep, een psychiatrisch ziekenhuis met een capaciteit van 1.127 plaatsen, beschikt over een budget van 137 miljoen, een eigen vermogen van 30 miljoen gulden en een positief resultaat over de afgelopen jaren.

Het Bestuur van de Rümkegroep zegt over de reactie van Borst, in overleg te zullen treden met VWS en de Stichting om duidelijkheid te krijgen over “de juistheid en betekenis” van het standpunt van de minister.