INLICHTINGEN

Stichting Organisatie van Gescheiden Mensen (SOGM) Biedt juridische en emotionele hulp aan gescheiden mensen en lobbyt bij de politiek voor goede regels op het gebied van echtscheiding. Groot Hertoginnenlaan 17, 2517 EA 's-Gravenhage, (070) 3 46 86 66.

Vereniging van Personen- en Familierecht Advocaten Vereniging van juristen die kunnen optreden in echtscheidingszaken. Postbus 85005, 3508 AA Utrecht (030) 2 52 85 01.

Stichting onderzoek naar de Nederlandse Rechtspleging in Familiezaken (SOR) Doet onderzoek naar het familierecht en de werking ervan in de dagelijkse praktijk en voert actie voor betere wetgeving voor omgangsrecht en alimentatie. Komt bovendien op voor gescheiden ouders die hun kinderen niet meer mogen zien. Postbus 1051, 8200 BB Lelystad, (0320) 25 10 20.

Vereniging Ouders voor Kinderen Heeft als doel het contact tussen (gescheiden) ouders en kinderen te verbeteren en volgt rechterlijke uitspraken over kinderbescherming. Kopenhagensingel 85, 2408 EL Alphen a/d Rijn, (0172) 42 61 30.

Stichting Dwaze Vaders Belangenbehartiging van en actie voor vaders die hun kinderen na de scheiding niet of nauwelijks meer zien. Postbus 64782, 2506 CD 's-Gravenhage, (0172) 61 13 84.

Platform Samenwerkende Cliëntenorganisaties in Jeugdzorg en Familierecht Voor informatie voor kind en ouder en doorverwijzing naar aangesloten organisaties. Staringplein 22, 6821 DT Arnhem (026) 4 45 10 18.

Allochtone Vrouwentelefoon Persoonlijke hulp, advies en aandacht voor buitenlandse vrouwen in Nederland. Postbus 63434, 2502 JK 's-Gravenhage, (070) 3 62 26 29 (dinsdag en vrijdag van 11-15 uur).

Kinderrechtswinkel Adviseert kinderen over hun rechten, o.m. bij echtscheiding van de ouders en omgangsregelingen. (020) 6 26 00 67 (ma, woe, vrij en za van 15-18 uur)

DOCUMENTATIE

Postbus 51 Het ministerie van Justitie geeft twee brochures uit die betrekking hebben op echtscheiding. Alimentatie gaat over de financiële rechten en plichten van gescheiden ouders met kind(eren). U gaat scheiden is de titel van een brochure die de echtscheidingsprocedure op een rij zet. De titels zijn gratis te bestellen: 08 00 80 51.

INTERNET

Eerste hulp bij echtscheiding Tips en adviezen over scheiden en omgangsrecht www.euronet.nl

Chris-kras Problematiek van kinderen van gescheiden ouders vanuit een christelijk oogpunt www.chris.nl/chriskras

Samen Scheiden Informatie over de mogelijkheden om zonder conflicten uit elkaar te gaan www.vallenduuk-tissingh.nl

Alimentatie Reken Centrum Met gratis mogelijkheid tot het maken van een indicatieve alimentatieberekening www.alimentatie-rekencentrum.nl